Угода користувача

Предмет Угоди

Товариство з обмеженою відповідальністю “podgorniyart.com” (Адміністрація) надає користувачеві інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет (Користувач) можливість використання Сервісу на умовах, викладених у цій Угоді користувача (Угода). Використовувати Сервіс мають право тільки фізичні особи, які досягли 18-річного віку.

Можливість використання Сервісу надається Адміністрацією Користувачеві безоплатно.

Загальні положення

Угода є публічною офертою відповідно до Цивільного кодексу України. Використання Сервісу, включно з кожним здійсненням доступу до сторінок Сайту будь-якими засобами, означає повний і беззастережний акцепт Угоди Користувачем.

Угода регулює права та обов’язки Користувачів і Адміністрації, а також відносини з третіми особами, чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів.

Угода може бути змінена Адміністрацією шляхом розміщення за тією ж адресою нової редакції Угоди. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Адміністрація повідомляє Користувачів про внесення відповідних змін до Угоди в порядку, передбаченому законодавством України.

Користувач, який не згоден з умовами чинної редакції Угоди повністю або в частині, зобов’язаний припинити будь-яке використання Сервісу.

Порушення Користувачем умов Угоди та/або законодавства України може призвести до припинення доступу до Акаунту або видалення Акаунту такого Користувача, а також до повного або часткового видалення Контенту або обмеження доступу до нього без попереднього повідомлення.

Терміни

Авторизація – процес аналізу програмною частиною Сервісу введених Користувачем Аутентифікаційних даних, за результатами якого Користувачеві надається доступ до Акаунту.

Акаунт – обліковий запис Користувача на Сервісі, створений ним за допомогою Реєстрації.

Аутентифікаційні дані – унікальні логін і пароль Користувача, що використовуються для Авторизації.

Блог – домен третього рівня Сайту, право користування яким передано Адміністрацією Користувачеві на умовах цієї Угоди для цілей розміщення Користувачем Контенту (ведення Блогу).

Контент – інформація Користувача на Сервісі, зокрема інформація, що розміщується в Блогах і Спільнотах, а також інформація, що надсилається в особистих повідомленнях.

Платні послуги – разові і тривалі додаткові послуги, що надаються Користувачеві Адміністрацією на оплатній основі.

Реєстрація – дії Користувача зі створення Акаунта, що здійснюються відповідно до Угоди за встановленою Адміністрацією процедурою.

Сайт – сайт в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, що ідентифікується за доменним ім’ям

Сервіс – Сервіс SBlogs, що надає Користувачам можливість вести Блоги, розміщувати записи, коментарі та користуватися іншою пропонованою Адміністрацією функціональністю.

Реєстрація Акаунта

Ряд функцій Сервісу, включаючи ведення Блогу, буде доступний Користувачеві після Реєстрації.

Для Реєстрації Користувач надає інформацію, передбачену формою реєстрації. Якщо в Адміністрації є підстави вважати, що надана Користувачем інформація не є достовірною та актуальною, Адміністрація має право на власний розсуд припинити доступ до Акаунту Користувача або видалити Акаунт.

Після заповнення форми Реєстрації Користувачеві треба підтвердити Реєстрацію шляхом її активації згідно з інструкцією, направленою Адміністрацією на адресу електронної пошти або в СМС-повідомленні на мобільний телефон, вказаний Користувачем під час реєстрації (Реєстраційна адреса). Також підтвердити Реєстрацію Користувач може через СМС, надіслану на мобільний телефон, вказаний Користувачем під час Реєстрації.

Адміністрація має право на власний розсуд заборонити використання певних логінів, а також установити вимоги до логіна і пароля (кількість знаків, допустимі символи тощо). У разі виявлення використання як логінів слів (буквосполучень), що можуть бути розцінені як такі, що зачіпають права та законні інтереси Адміністрації та/або третіх осіб, Адміністрація має право на свій розсуд видалити Акаунт Користувача або обмежити до нього доступ до приведення Користувачем логіна у відповідність до вимог Адміністрації.

Користувач несе відповідальність за безпеку (стійкість до атак підбору) обраних ним Аутентифікаційних даних, та їх конфіденційність.

Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені з використанням Аутентифікаційних даних Користувача. Усі дії, виконані після Авторизації з використанням Аутентифікаційних даних Користувача, вважаються виконаними самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач у порядку, передбаченому Угодою, попередньо повідомив Адміністрацію про можливість несанкціонованого доступу та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх Аутентифікаційних даних.

Користувач несе відповідальність за можливу втрату або спотворення даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень Угоди.

Також Користувач може отримати доступ до додаткових функцій Сервісу, використовуючи для Авторизації свій обліковий запис у Twitter, Google (Аккаунт Третьої особи). Функціональність, доступна за допомогою Акаунта Третьої особи, може бути обмежена в порівнянні з функціональністю Акаунта.

Адміністрація не несе відповідальності за коректність роботи Google Карт у складі Сервісу, а також за відповідність Google Карт очікуванням Користувача.

Дані Користувачів

Умови обробки, а також заходи захисту даних Користувача при використанні Сервісу регулюються Політикою конфіденційності.

Адміністрація звертає увагу, що для використання Сервісу, включно з Реєстрацією, не вимагається надання інформації, на підставі якої можна ідентифікувати конкретну фізичну особу. Адміністрація не перевіряє приналежність Акаунтів конкретним фізичним особам.

Припинення Акаунта

Припинення неактивних Акаунтів Адміністрацією

Адміністрація залишає за собою право видалити Акаунт і Блог, якщо доступ до Блогу не здійснюється Користувачем більше 2 років поспіль або був обмежений протягом того самого терміну у зв’язку з порушенням Угоди.

Припинення Акаунта Користувачем

Користувач має право видалити Акаунт, використовуючи інтерфейс управління Акаунтом. При активації функції видалення Акаунта Користувачем Акаунт блокується на строк 1 рік, протягом якого інші Користувачі не матимуть доступу до Контенту Блогу.

Протягом цього терміну Користувач може відновити Акаунт. Доступ Користувачів до Контенту Блогу відновиться.

Блог

Користувач має право вести Блог, залишати записи та коментарі як у своєму Блозі (Спільноті), так і в Блогах (Спільноти) інших Користувачів.

Користуючись функціональністю Сервісу, Користувач, з урахуванням вимог Угоди та застосовного законодавства, визначає зміст Контенту та рівень доступності Контенту Користувачам.

Користувач, який створив Блог, несе відповідальність за такий Блог і Контент, що розміщується в ньому.

Користувач, який розмістив у Блозі коментар, і Користувач, який веде такий Блог, несуть субсидіарну відповідальність щодо такого коментаря.

Контент

Розміщуючи Контент, Користувач:

Гарантує Адміністрації, що Контент і умови його розміщення відповідають вимогам чинного законодавства, Користувачем отримано всі необхідні для розміщення Контенту права і дозволи;

Відносно Контенту, що є результатом інтелектуальної діяльності, надає Адміністрації невиключну (просту) ліцензію на використання Контенту для цілей надання Сервісу, а також для просування Контенту Користувача в мережі Інтернет, здійснюваного з використанням Сайту, шляхом відтворення Контенту, а також доведення Контенту до загального відома, на весь термін розміщення Контенту на Сервісі. У разі участі Користувача в рейтингах, а також використання Контенту Користувача в редакційних проєктах Сервісу, Користувач додатково надає Адміністрації дозвіл на внесення до Контенту змін, скорочень і доповнень, постачання Контенту під час його використання ілюстраціями, передмовою, післясловом, коментарями або будь-якими іншими поясненнями, а в окремих обумовлених функціональністю Сервісу випадках – дозвіл використовувати Контент Користувача анонімно.

Зобов’язується позначати Контент, неприпустимий відповідно до законодавства України для поширення серед дітей (від 0 до 18 років), як матеріал для дорослих, використовуючи функціональність Сервісу.

Користувачеві заборонено:

  • реєструвати як Користувача юридичну особу;
  • реєструватися як Користувач від імені іншої особи;
  • вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, або своїх відносин з іншими особами;
  • здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди одержувачів;
  • здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сервісу;
  • використовувати без спеціального дозволу Адміністрації автоматичні скрипти (боти, краулери тощо) для збору інформації Сервісу та/або взаємодії з Сервісом;
  • розміщувати рекламу та/або політичну агітацію, якщо інше спеціально не встановлено окремою угодою між Користувачем і Адміністрацією;
  • здійснювати інші дії, що порушують законодавство України та/або інше чинне законодавство, включаючи законодавство місця перебування Користувача.

Права та обов’язки Адміністрації

Адміністрація докладає розумних зусиль для надання Сервісу та оперативного відновлення його в разі технічних збоїв і перерв.

Адміністрація не перевіряє достовірність наданої Користувачем при Реєстрації інформації, але залишає за собою право у виняткових випадках вимагати від Користувача її підтвердження. Непідтвердження інформації може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. Тоді Адміністрація має право на свій розсуд припинити доступ до Акаунту Користувача або видалити Акаунт.

Адміністрація не здійснює попередню перевірку Контенту та/або дій Користувачів на відповідність вимогам Угоди та застосовного законодавства, але залишає за собою право в разі та порядку, передбаченому законодавством України, зокрема в разі отримання звернення уповноваженого органу та/або обґрунтованої вимоги іншої особи, без попереднього повідомлення Користувача позначати Контент як матеріал для дорослих, припинити доступ до Акаунту або видалити Акаунт такого Користувача, повністю або частково видалити. Адміністрація повідомляє Користувача про вжиття вищевказаних заходів у порядку, передбаченому законодавством України.

При отриманні звернення уповноваженого органу Адміністрація може бути зобов’язана надати такому уповноваженому органу наявну у неї інформацію про Користувача або пов’язану з Користувачем.

Адміністрація має право обмежити доступ Користувача до будь-якої з функцій Сервісу, а також обмежувати або забороняти використання API, розміщення посилань на сторонні ресурси, і вживати інших заходів, спрямованих на захист Сервісу від впливу чинників, які становлять, реально або потенційно, загрозу для Користувачів, нормальної роботи Сервісу та політиці Адміністрації. Адміністрація реалізує зазначені заходи на власний розсуд і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Користувача або третіх осіб.

Адміністрація має право на свій розсуд і без попереднього повідомлення Користувача доповнювати, скорочувати або іншим чином змінювати функціональність Сервісу і порядок його надання.

Адміністрація має право залучати третіх осіб, які надають послуги, необхідні для забезпечення роботи Сервісу, в тому числі хостинг-провайдерів.

Порядок здійснення моніторингу Сервісу:

Адміністрація з метою дотримання вимог законодавства України має право використовувати спеціальні технічні рішення та/або інші способи виявлення Контенту, що порушує умови Угоди та/або законодавства України.

Адміністрація має право у випадку і порядку, передбаченому законодавством України, вжити заходів щодо обмеження доступу до Контенту.

Користувач зобов’язується дотримуватися вимог і обмежень, передбачених законодавством України, зокрема щодо забороненої або обмеженої до поширення інформації, зокрема не поширювати матеріали з порнографічними зображеннями неповнолітніх та (або) оголошень про залучення неповнолітніх у якості виконавців для участі в видовищних заходах порнографічного характеру; інформацію про способи, методи розроблення, виготовлення та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів; інформацію про способи, методи розробки, виготовлення та використання наркотиків, психотропів та їх прекурсори; інформацію про способи, методи розробки, виготовлення та використання наркотиків і психотропів, а також інформацію про їхні прекурсори.

Відповідальність

Користувач несе відповідальність за порушення умов Угоди, зокрема вимог до Реєстрації та розміщення Контенту, а також за допущене Користувачем порушення застосовного законодавства, включно із законодавством України та законодавством місця перебування Користувача;

Адміністрація не несе відповідальність за тимчасові збої і перерви в роботі Сервісу, викликані ними недоступність і/або втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду будь-якому обладнанню, програмам для ЕОМ або інформації, викликану або пов’язану з використанням Сервісу, включно зі шкодою, заподіяною зміною Сервісу.

Реклама

Якщо інше спеціально не встановлено окремою угодою між Користувачем і Адміністрацією, Адміністрація може без додаткового повідомлення і без будь-якої компенсації Користувачеві розміщувати рекламу на Сервісі, включно зі сторінками Блогів/Суспільств.

Адміністрація має право в будь-який час змінювати спосіб, вид і кількість реклами, що розміщується на Сервісі.

Участь Користувача в рекламованих на Сервісі акціях і заходах, а також придбання Користувачем рекламованих на Сервісі товарів, робіт або послуг породжує права і зобов’язання виключно між Користувачем і особою, яка реалізує відповідний товар, роботу, послуги або проводить акцію або захід.

Розміщення Користувачем на Сервісі Контенту рекламного характеру (обіцянка здійснити таке розміщення) не тягне жодних зобов’язань для Адміністрації.

Адміністрація має право надсилати Користувачеві за вказаними ним адресами електронної пошти інформацію, що стосується Сервісу, а також рекламу третіх осіб.

Порядок розгляду звернень Користувачів Сервісу

Усі звернення, пов’язані з Контентом, необхідно направляти Адміністрації за допомогою форми для звернень.

Звернення Користувачів розглядаються Адміністрацією в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня їх надходження за допомогою форми для звернень.

За допомогою форми для звернення Користувач надає контактну e-mail адресу, URL-адресу сторінки, що порушує права і законні інтереси Користувача.

Звернення має містити аргументоване обґрунтування наявності порушення прав і законних інтересів Користувача.

У разі виявлення неповноти відомостей, неточностей або помилок у зверненні Користувача Адміністрація має право надіслати Користувачеві повідомлення про уточнення поданих у зверненні відомостей.

У разі наявності у зверненні нецензурних або образливих виразів, погроз життю, здоров’ю та майну Адміністрації або інших осіб у розгляді звернення Користувача Адміністрацією буде відмовлено.