Визначення Прогалин У Навичках: Оцінка Потреб У Навчанні У Вашому Бізнесі

Прогалини у навичках, тобто невідповідність між навичками, якими володіють працівники, та навичками, необхідними для ефективного виконання своїх функцій, можуть перешкоджати…